Citáty - Specwar.info 

Citáty

Citáty „válka a mír“

Sparťané se neptají kolik, ale kde. [Ágis II., spartský král, 5. stol. př.n.l.]

Bůh války nenávidí ty, kdož váhají. [?]

Zbraně udržují mír. [Latinské přísloví]

Pokud voják neudeří jako první, dostane jako první úder. [Athenagoras ze Syrakusy]

Co zmůže voják, který útočí a nemůže popadnou dech. [Publius Vegetius, římský spisovatel]

Ten, kdo ví, kdy může bojovat a kdy nikoli, zvítězí. [Sun Tzu, starověký čínský generál]

Je správné se učit, i od nepřítele. [Ovidius, římský básník]

Neštěstí odkrývá generálova genia, velké štěstí jej zastírá. [Quintus Horatius Flaccus, 65 - 8 př.n.l., římský básník]

Proč se bát zítřka, třeba žádný nepříjde. [?]

Krutost války posiluje mír. [?]

Silní udělali co mohli, slabí vytrpěli co museli. [?]

Statečným mužům nabídne válka svobodu a slávu. [Lycurgus ze Sparty, 8. stol.př.n.l., legendární tvůrce spartské ústavy]

Mrtvý nepřítel vždy voní krásně. [Alus Vitellus]

Snadno se naverbuje deset tisíc vojínů, obtížně se hledá jeden vojevůdce. [Čínské přísloví]

Naším cílem ve válce není padnout za svou vlast, ale přimět ty parchanty na druhé straně, aby padli za tu svou. [George Patton]

Chceš-li mír, připravuj se na válku. [Latinské přísloví]

Mír se zjednává válkou. [Cornelius Nepos]

Mír je období podvádění mezi dvěma obdobími bojování. [Ambrose Bierce]

Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír... [Arabské přísloví]

Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější než armáda lvů, kterou vede beran. [Napoleon Bonaparte, 1769 - 1821 n.l., francouzský vojevůdce a panovník]

Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život má největší cenu. [Immanuel Kant, 1724 - 1804 n.l., německý filosof]

Uhýbat před bojem, vyžaduje více obětí než boj sám. [Karl Marx, 1818 - 1883 n.l., německý filosof]

Kdo mě za zády pomlouvá, ten se mne bojí; ale kdo mě do očí chválí, opovrhuje mnou. [Čínské přísloví]

Život dovede nejlépe ocenit voják a mnich. [Honoré De Balzac]

Smrt na útěku je potupná, při vítězném boji slavná. [Marcus Tullius Cicero, 106 - 43 př.n.l., římský filosof a řečník]

Ženy jsou zaměstnáním zahálčivého muže, ale jsou osvěžením pro bojovníka. [?]

Kdo se bojí utrpení, trpí už tím, že se bojí. [Michel De Montaigne, 1533 - 1592 n.l., francouzský renesanční spisovatel]

Rozumný muž se ve dnech míru připravuje na válku. [?]

Válka je romantická pro ty, kteří ji nikdy nezažili. [Pindar, starověký řecký básník]

Strategie je umění využívat čas a místo. To druhé je méně důležité než to první. Ztracený prostor se dá znovu dobýt, ztracený čas nikdo nenahradí. [?]

Osud se bojí odvážných a drtí zbabělce. [Seneca, římský filosof, 1. stol.n.l.]

Další citáty

Damnant, quae non intelligunt. Odsuzují to, čemu nerozumí. [?]

Fide, sed cui vide. Věř, ale hleď komu. [?]

Chceš-li dostat chytrou odpověď, musíš položit chytrou otázku. [Johann Wolfgang von Goethe]

Nic tak neodhaluje charakter lidí jako to, čemu se vysmívají. [Johann Wolfgang von Goethe]

Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejdříve sám sebou. [Sókratés]

Nikdo není tak slabý, aby nemohl škodit. [Lucius Annaeus Seneca]

Hledáte nový svět, přestaňte jej hledat. Začněte jej tvořit. [?]

Člověk, který sám sobě moc nevěří, bojí se slyšet názory těch druhých, aby nepřišel o své vlastní. [Jiří Menzel]